Wednesday, May 20, 2009

Litratong Pinoy: Lahat Ay Payak ( All are Simple)

Litratong Pinoy: Lahat ay Payak
Sigh.. what a life! Consumer products and gas prices has gone up. How can we ever save when it is always like that? That is why here's the simple and back to basic stove of my aunt that she used to boil water and fry. Take a look at the her pot it's already gone black. LOL

View more Litratong Pinoy Entries Here
Hay... buhay.. Ang taas na ng bilihin at gasolina. Pano naman tayo makaka-ipon at makaka menos pag ganyan lagi? Kaya eto ang payak na lutuan ng aking tiya pag kailangan nyang mag-init ng tubig at prito ng paunti unti. Tignan nyo oh negro na ang takuri nya hahaha.

No comments:

Post a Comment

COMMENTS ARE MODERATED. Thank you and Have a great day !!!