Thursday, May 15, 2008

: LP #7 Umaapoy :

My niece Reign celebrated her 5th b-day last May 2 and she always wanted to have a pink princess cake with lots of flowers. She got what she wants and there she was delighted to see her candles burning.

(Ang pamangking kong si Reign ay nagdaos ng kanayang ika-5 kaarawan noong May 2 at gusto nya ng cake na may prinsesa at maraming bulaklak. Nakuha niya ang kanyang gusto at sya ay namangha ng makita nya ang mga kandila na umaapoy.)
Image Hosted by ImageShack.us

This is just one of the candles burning when we went to ANTIPOLO church last Sunday. They are also celebrating May Time Festival so it's a good time to visit the place.

(Eto naman ay isa sa mga kandilang umaapoy nung pumunta kami sa simbahan ng Antipolo noong Linggo. Mayroon silang May Time Festival ngayon kaya maganda pumunta ngayon doon.)

I have a different entry at my other blog.

No comments:

Post a Comment

COMMENTS ARE MODERATED. Thank you and Have a great day !!!