Thursday, May 8, 2008

Litratong Pinoy: #6 Mahal na Ina

It's Thursday once again and this week's theme at Litratong Pinoy is Beloved Mother. This is my mom while blowing her candle when she celebrated her 75th b-day last Oct. 2007. We are very happy and we thank the Lord bec. she is still strong and energetic for her age. Eventhough we are not complete that day (2 of my sis in overseas) we had fun, emotional and it was memorable for her.

(Huwebes na naman at ang tema ngayong linggong ito ay Mahal na Ina. Eto ang aking ina habang siya ay hinihipan nya ang kandila noong nag celebrate sya ng ika 75 nyang kaarawan noon OCt. 2007. Kaming lahat ay masaya at nagpapasalamat sa Diyos dahil sya ay malakas pa. kahit hindi kami kumpleto noong araw na yon (2 sa kapatid ko ay nasa iabgn bansa) ay masaya kami, emosyonal at memorable ito para sa kanya.)

No comments:

Post a Comment

COMMENTS ARE MODERATED. Thank you and Have a great day !!!